2019

 • Dokončení tříletého výcviku v Personal Totem Pole Process®
 • Deep Imagery – intenzivní seminář II. Vedený Dr. E. S. Gallegosem, Ph. D. – Polarity a energie, které vyzařujeme jako zdroj našeho vedení – v rozsahu 32 hodin

2018

 • Deep imagery – intenzivní seminář I. Vedený Dr. E. S. Gallegosem, Ph. D. – Vrstvy a úrovně příběhu – Kdo jsem – v rozsahu 24 hodin

2015

 • The Robert Moss School of Active Dreaming – Dream Teacher level I. – Práce se sny
 • Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb – Remedium Praha – v rozsahu 16 hodin
 • Trauma Dítěte – Amalthea o.s.– v rozsahu 10 hodin
 • Dvacatero o výchově – Amalthea o.s. v rozsahu 8 hodin

2014

 • Vztahová vazba v praxi – Lumos ve spolupráci s BAAF – v rozsahu 10 hodin
 • Základy facilitace – Velký vůz sever – v rozsahu 16 hodin
 • Terapie hrou – terapeutický výcvik – Inštitút Terapie hrou – Bratislava

2013

 • Filiálna terapie – Amalthea o.s.– v rozsahu 32 hodin.
 • Citová vazba a připoutání u dětí v náhradní rodinné péči – „Program rodinného připoutání“ a „Opatrné zacházení“. Středisko náhradní rodinné péče – v rozsahu 21 hodin. Jako držitelka certifikátu mohu získané metody využívat v praxi.
 • Lektorské dovednosti – práce s tématem, práce s dynamikou skupiny – Amalthea o.s.– v rozsahu 12 hodin

2012

 • Seminář – Pomoc obětem domácího násilí o.s. Persefona – v rozsahu 13 hodin
 • Seminář zaměřený na specifika rané pěstounské péče – v rozsahu 8 hodin
 • Dotyková terapie – Amalthea o.s. – v rozsahu 32 hodin
 • Seminář – Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem – Modrá linka – v rozsahu 25 hodin

2011

 • Evaluace a závěrečná zkouška z Krizové intervence – Remedium Praha, v rozsahu 10 hodin. Se získaným vzděláním mohu vykonávat práci jako krizový intervent a téma lektorovat.
 • Technika práce s člověkem v krizi – Remedium Praha – 16 hodin

2010

 • Seminář – Attachment – o.s. Natama – v rozsahu 8 hodin
 • Seminář – Attachment – o.s. Natama – v rozsahu 8 hodin
 • Seminář – Attachment (Chris Christophides, BAAF) v rozsahu 12 hodin
 • Dotykové terapie pro děti a masáže dětí pod vedením Neera. T, Paine v rozsahu 20 hodin
 • Modelová příprava pěstounství – výcvik lektorů – Amalthea ve spolupráci s BAAF – v rozsahu 16 hodin. Na základě proškolení mohu dané téma školit

2009

 • Zvyšování kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků v problematice domácího násilí – seminář organizovaný Psychosociálním centrem Acorus 16 hodin

2008

 • Rozvoj dovedností pro úspěšné jednání s klientem – o.s. Horizonty
 • Motivační rozhovory a práce s klientem – třífázový sebezkušenostní výcvik o.s. Podané ruce v rozsahu 60 hodin
 • První pomoc – Remedium Praha v rozsahu 29 hodin

2006

 • Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách – rekvalifikační kurz České asociace streetwork v rozsahu 200 hodin
 • Základní i pokročilý kurz krizové intervence – Remedium Praha – v rozsahu 111 hodin
 • Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládeží – o.s. Cheiron Tábor v rozsahu 54 hodin