• Vztahová vazba v praxi – Lumos ve spolupráci s BAAF – v rozsahu 10 hodin
  • Základy facilitace – Velký vůz sever – v rozsahu 16 hodin
  • Terapie hrou – terapeutický výcvik – Inštitút Terapie hrou – Bratislava