• Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách – rekvalifikační kurz České asociace streetwork v rozsahu 200 hodin
  • Základní i pokročilý kurz krizové intervence – Remedium Praha – v rozsahu 111 hodin
  • Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládeží – o.s. Cheiron Tábor v rozsahu 54 hodin