Loni jsem absolvovala výcvik v metodě Personal Totem Pole Process® –  v překladu Proces osobního totemu, který mi hluboce proměnil život, vztahy a způsob, jak se vztahuji k okolnímu světu. Letos se tento tříletý výcvik otevírá v Čechách znovu, a proto bych ráda formou osobního sdílení pozvala ty z vás, kteří cítí volání…

Výcvik v hlubinné imaginaci mě naučil nahlížet na sebe a svět v širším kontextu. Co to znamená? Jsme naučeni vše nahlížet naší myslí a ostatní možnosti vnímání používáme velmi málo. Postupně jsem do svého úhlu pohledu zapojila srdce, tělo a vnitřní svět imaginací. Když na svět nahlížím pouze myslí, často se dostanu do slepé uličky a mám pocit, že z mnoha událostí v mém životě nevidím východisko. To se mi často stávalo a hledala jsem, jak jinak než pomocí mysli, jak z toho kolotoče vystoupit a cítit se lépe.

Díky výcviku jsem pochopila, že mysl velmi přetěžuji. Mysl by mi ráda pomohla, je také tak naučená ale ……. Když jsem ve svém životě otevřela brány poznání skrze emoce, tělo a imaginace, mysl si velmi oddychla. Uvědomila jsem si, že mysl neví všechno, tak jak mě to učili v dětství. Zjistila jsem, že já i okolní svět jsme víc, než jsem si uměla představit.

Další hlubokou zkušeností pro mne bylo pracovat ve skupině lidí, kteří se rozhodli poznat sami sebe a vydali se objevovat své vnitřní světy. Byli ochotní sdílet své zranění i radosti, byli ochotni mi poskytnout dostatek prostoru pro mé vnitřní cesty ke své celistvosti, a to vše pod laskavým vedením Mayany Raffaelly Romieri.

Pracovalo se zhruba v počtu šestnácti lidí, což je zajímavé pole pro různé dynamické procesy. Díky práci ve skupině jsem si uvědomila, jak jsem byla skrze vztahy s jinými osobami od dětství zraňována a pochopila jsem, že skrze reálné vztahy v přítomnosti se mohu zase uzdravit.  Při samotné práci jsem cítila přítomnost každého účastníka, zažila jsem podporu skupiny. Cítila jsem lidskou sounáležitost, cítila jsem respekt k mé jedinečnosti. V této atmosféře hluboké lidské důvěry se často otevřely silné procesy léčení. Poprvé v životě jsem dostala odvahu zahlédnout se i ve chvílích, které jsem v sobě potlačila, které nemohly být viděny. Teprve má vnitřní odvaha, která byla podpořena odvahou ostatních, mi umožnila zpřístupnit tajné komnaty mého vnitřního světa.

Vnímala jsem, jak mi hluboce chybí tato lidská pospolitost, která se v dnešní uspěchané době vytrácí. Uvědomila jsem si, jak málo vidíme jeden druhého, pokud nahlížíme na ostatní skrze filtr dětských zranění, jak málo jsme v  životech dospělí a spokojení. A právě toto dětské a zraněné nahlížení na sebe jsme pomalu léčili. Měla jsem možnost vidět, jak lidé ve skupině objevují své vnitřní průvodce, kteří v laskavosti napomáhají v procesu uzdravení. Při každé cestě jsem byla v údivu nad moudrostí každého z nás a nad jemným přístupem vnitřních průvodců. Postupem času se z nás stal kmen, který poskytoval dostatek bezpečí, výživy a prostoru k znovu objevení toho, kdo jsme, kdo jsem já. Cítila jsem, že jako kmen jsme silnější a že jako lidské společenství si dokážeme pomoci a podpořit se na společné cestě vnitřního zrání. Bylo pro mne velmi osvěžující cítit a zažít setkávání, která měla hloubku a smysl.

Během výcviku jsem prošla řadu imaginárních cest, které odplavily mnoho vnitřních bolestí. Dotkla jsem se hluboko sama sebe a ucítila esenci toho, kdo bych mohla být. Poprvé v životě jsem cítila vnitřní sounáležitost, naplnění a hlubší přijetí sama sebou. Získala jsem větší oporu v sobě samé, získala jsem oporu v nových přátelích, které jsem na výcviku potkala. Můj život se změnil, cítím se pocitově lépe a radostněji, nikdy bych netušila, jak vnitřní naladění dokáže změnit svět kolem nás. Dříve jsem nerozuměla větám typu, když změníš sebe, změníš svět, teď to žiju a jsem vděčná za každý den. Jsem si vědoma, že slova nemohou předat to, co můžete zažít na intenzivní tříleté vnitřní cestě, ale pokud Vás to zaujalo a máte chuť růst a objevit svůj vnitřní svět a lépe mu porozumět, pak doporučuji tento výcvik absolvovat. Další informace o výcviku najdete zde: http://deepimagery.cz/cs/vycvik/