• Evaluace a závěrečná zkouška z Krizové intervence – Remedium Praha, v rozsahu 10 hodin. Se získaným vzděláním mohu vykonávat práci jako krizový intervent a téma lektorovat.
  • Technika práce s člověkem v krizi – Remedium Praha – 16 hodin