• Zvyšování kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků v problematice domácího násilí – seminář organizovaný Psychosociálním centrem Acorus 16 hodin