Každý z nás je jedinečný

Každý z nás si zaslouží prostor,
kde může zahlédnout sám sebe,
svou vizi, své sny a přání.

Takový prostor bych Vám ráda nabídla.

O mně

 

Jsem Barbora Vaňousová.

Vystudovala jsem umění, ale ve svém životě jsem se uměním neživila.
Občas vytvořím něco na zakázku a mám z toho velikou radost.
Když tvořím, jsem v hlubším kontaktu sama se sebou, a to mě baví.

Co mě v životě vždy přitahovalo, byly příběhy lidí.
Bavilo mě si s nimi povídat a naslouchat jim,
a tak se ze mne stala sociální pracovnice.
V průběhu let, kdy jsem se stala oporou mnoha lidem i celým rodinám,
se ve mně postupně budoval obdiv k jedinečnosti každého člověka.
Jednotlivé příběhy mi pomohly naučit se něco o sobě
a má zvídavost mě vedla k hlubšímu zkoumání lidských vztahů
a vzdělávání v oblasti práce s lidmi.
Největšími učiteli mi vždy byly děti, ty mě učily,
že každý z nás je jedinečný a potřebuje jít po své vlastní cestě.

Hledat a ctít cestu ke každému člověku
jsem se učila v průběhu celého svého života.
Jsou to hodnoty,
které jsou pro mě a mou práci velmi důležité.

Osobní cesta k Deep Imagery

Moje cesta k metodě Deep Imagery byla postupná.
Během práce v sociální oblasti jsem byla průvodcem
a poskytovala odborné poradenství v nelehkých životních situacích.
Tak jsem se naučila komunikovat s různými lidmi v různých podmínkách.
Sama jsem sedm let pracovala na osobním rozvoji pomocí psychosomatiky,
kde jsem postupně přijímala odpovědnost za vytváření svého života.

Naučila jsem se pracovat s programy, které si neseme z vlastních rodin,
a pak s nimi vytváříme vlastní životní příběhy.
V praxi jsem pracovala s dětmi, které během svého života zažily mnoho bolesti.
Abych jim a jejich rodičům mohla pomoci, absolvovala jsem výcvik v Terapii hrou.
Zde jsem jako terapeut byla průvodcem a pozorovatelem léčivých procesů.
Pomocí hry si děti v bezpečném prostředí intuitivně odehrávaly svá zranění,
zároveň do hry přibíraly další hračky nebo nástroje, kterými danou situaci léčily.
Sledovala jsem jejich vnitřní sílu, která byla připravena zapojit se do procesu uzdravení se.
To mě inspirovalo k hledání další metody, která je postavena na podobných principech
a je vhodná i pro dospělé. V té době jsem se začala věnovat snům.

A právě práce se sny
mě dovedla k metodě Deep Imagery,
která splňovala vše, co jsem hledala.

A co jsem vlastně hledala?

Hledala jsem metodu práce s lidmi,
která bude ctít osobní jedinečnost každého.
Která bude respektující a bude vést lidi k jejich vnitřní moudrosti.
Kde budu průvodcem na cestách k vlastní moudrosti každého tak,
aby na své otázky našel své vlastní odpovědi.

Možná se ptáte, proč je to pro mě tak důležité?
Odpověď je jednoduchá.
Během praxe jsem si vyzkoušela, že říkat lidem,
co mají dělat, prostě nefunguje.
A když to funguje, je to velmi pracný proces, který mě osobně stojí hodně sil.
Pro mě je daleko důležitější inspirovat lidi,
aby získali důvěru ve svou vnitřní moudrost, sílu a vedení.
Jsem přesvědčena, že pak dokáží změnit směr vlastního života.

Vzdělání, další specializace, rekvalifikace & kurzy

Vzdělání:

 

 

 

Kurzy a výcviky, konference:

 • 2019

  • Dokončení tříletého výcviku v Personal Totem Pole Process®
  • Deep Imagery – intenzivní seminář II. Vedený Dr. E. S. Gallegosem, Ph. D. – Polarity a energie, které vyzařujeme jako zdroj našeho vedení – v rozsahu 32 hodin
 • 2018

  • Deep imagery – intenzivní seminář I. Vedený Dr. E. S. Gallegosem, Ph. D. – Vrstvy a úrovně příběhu – Kdo jsem – v rozsahu 24 hodin
 • 2016

 • 2015

  • The Robert Moss School of Active Dreaming – Dream Teacher level I. – Práce se sny
  • Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb – Remedium Praha – v rozsahu 16 hodin
  • Trauma Dítěte – Amalthea o.s.– v rozsahu 10 hodin
  • Dvacatero o výchově – Amalthea o.s. v rozsahu 8 hodin
 • 2014

  • Vztahová vazba v praxi – Lumos ve spolupráci s BAAF – v rozsahu 10 hodin
  • Základy facilitace – Velký vůz sever – v rozsahu 16 hodin
  • Terapie hrou – terapeutický výcvik – Inštitút Terapie hrou – Bratislava
 • 2013

  • Filiálna terapie – Amalthea o.s.– v rozsahu 32 hodin.
  • Citová vazba a připoutání u dětí v náhradní rodinné péči – „Program rodinného připoutání“ a „Opatrné zacházení“. Středisko náhradní rodinné péče – v rozsahu 21 hodin. Jako držitelka certifikátu mohu získané metody využívat v praxi.
  • Lektorské dovednosti – práce s tématem, práce s dynamikou skupiny – Amalthea o.s.– v rozsahu 12 hodin
 • 2012

  • Seminář – Pomoc obětem domácího násilí o.s. Persefona – v rozsahu 13 hodin
  • Seminář zaměřený na specifika rané pěstounské péče – v rozsahu 8 hodin
  • Dotyková terapie – Amalthea o.s. – v rozsahu 32 hodin
  • Seminář – Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem – Modrá linka – v rozsahu 25 hodin
 • 2011

  • Evaluace a závěrečná zkouška z Krizové intervence – Remedium Praha, v rozsahu 10 hodin. Se získaným vzděláním mohu vykonávat práci jako krizový intervent a téma lektorovat.
  • Technika práce s člověkem v krizi – Remedium Praha – 16 hodin
 • 2010

  • Seminář – Attachment – o.s. Natama – v rozsahu 8 hodin
  • Seminář – Attachment – o.s. Natama – v rozsahu 8 hodin
  • Seminář – Attachment (Chris Christophides, BAAF) v rozsahu 12 hodin
  • Dotykové terapie pro děti a masáže dětí pod vedením Neera. T, Paine v rozsahu 20 hodin
  • Modelová příprava pěstounství – výcvik lektorů – Amalthea ve spolupráci s BAAF – v rozsahu 16 hodin. Na základě proškolení mohu dané téma školit
 • 2009

  • Zvyšování kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků v problematice domácího násilí – seminář organizovaný Psychosociálním centrem Acorus 16 hodin
 • 2008

  • Rozvoj dovedností pro úspěšné jednání s klientem – o.s. Horizonty
  • Motivační rozhovory a práce s klientem – třífázový sebezkušenostní výcvik o.s. Podané ruce v rozsahu 60 hodin
  • První pomoc – Remedium Praha v rozsahu 29 hodin
 • 2006

  • Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách – rekvalifikační kurz České asociace streetwork v rozsahu 200 hodin
  • Základní i pokročilý kurz krizové intervence – Remedium Praha – v rozsahu 111 hodin
  • Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládeží – o.s. Cheiron Tábor v rozsahu 54 hodin

 

 

 

Deep Imagery

Termín Deep Imagery vyjadřuje několik rovin.
Do češtiny se překládá jako proces hlubinné imaginace.
Také to můžeme nazvat jako místo uvnitř v nás,
kam se během procesu dostaneme.

 • Je to prostor vnitřní moudrosti, vědění a poznání.
 • Je to místo, kde se setkáme s našimi vnitřními silami, naší vnitřní moudrostí
 • Je to další možnost, jak zahlédnou sám sebe a svět kolem nás

Před více jak 30 lety americký psycholog
a psychoterapeut ELIGIO STEPHEN GALLEGOS vyvinul speciální metodu aktivní imaginace,
kterou pojmenoval Personal Totem Pole Process®  V překladu Proces osobního totemu.
Stephen Gallegos se z velké části inspiroval přístupem a prací severoamerických Indiánů.
Totem zde zobrazuje jednotlivé ČAKRY nebo-li energetická centra,
která souvisejí s jednotlivými oblastmi našeho života.
Jde o komplexní přístup k lidské bytosti, který obnovuje a navrací celistvost,
integritu a vnitřní hodnotu.
Od té doby propracoval tuto metodu sebe-transformace do hloubky
a učí ji po celém světě. Termín “Deep Imagery” nese esenci této práce,
přivádí člověka k hlubokému poznání nejvnitřnějších rovin nás samých.

 

DEEP IMAGERY je jedinečnou kombinací tří
různých přístupů a pohledů:

 • Teorie aktivní imaginace, kterou zavedl Dr. C.G. Jung
 • Východních filosofií, které vnímají lidskou bytost jako systém
  vzájemně propojených energií nebo čaker
 • Přístupu severoamerických Indiánů a jejich praktik mluvení
  se zvířaty a učení se jejich moudrosti

Deep Imagery nabízí možnost seznámit se a setkat se se svým vnitřním světem.
Během setkávání navštívíte jednotlivé čakry – energetická centra,
kde se potkáte s průvodcem v dané oblasti.
Často se průvodce zjeví jako zvíře, ale nemusí tomu tak být.
Průvodce může na sebe vzít jakoukoliv podobu.
Průvodce vás provede danou oblastí a ukáže vám,
jak se cítí a v jaké kondici vaše energetické centrum je.

Když se setkáte s průvodci v jednotlivých čakrách,
následuje společné setkání všech průvodců.
V tomto bodě začíná vzájemná spolupráce na vývoji,
růstu a zdraví každého z nich.
Během tohoto procesu se mohou vynořit bolestivé vzpomínky,
na které člověk již zapomněl.
Vaši průvodci vědí, která témata jsou připravená a vhodná,
abyste se s nimi potkali. Podpoří vás právě tak, jak je to potřebné,
a s láskou vás provedou starými zraněními, vědí, jak je uzdravit a jak je integrovat.

Vnitřní průvodci vás mohou provést nejenom čakrami,
ale můžete nahlédnout do tělesných polarit, snů, nemocí.
Mohou vás provést situacemi v životě, které pro vás nebyly jednoduché,
tak aby došlo ke transformaci a léčení. Tato práce urychluje vnitřní uzdravování,
podporuje vnitřní růst a vede do vnitřní síly, celistvosti a obnovuje sebehodnotu.

 

Jak probíhá sezení?

Základním kamenem této metody je vytvoření bezpečného prostoru,
kde se budete během vnitřních cest cítit dobře.
Metoda je postavena na bdělé pozornosti a hlubokém respektu ke všemu,
s čím aktuálně přicházíte. Během setkávání s průvodci můžete sedět,
ležet nebo se pohybovat, tak jak to budete v dané chvíli cítit.
Já jako průvodce jsem v napojení a v důvěře na mé vnitřní průvodce
a v hlubokém respektu k vašim průvodcům na vaší vnitřní cestě.
Mojí úlohou je vás citlivě doprovázet na vaší vnitřní cestě
a podpořit navázání hlubšího kontaktu s vašimi průvodci.

Délka a cena sezení

 Samotné sezení trvá hodinu a půl až dvě hodiny.

Cena je 1200,-Kč.

Děkuji, že respektujete svůj i můj čas.
Abychom se společně cítili dobře, choďte včas.
Pokud zjistíte, že nemůžete z nějakého důvodu dorazit,
dejte dostatečně s předstihem vědět,
abych mohla nabídnout prostor někomu jinému.

Děkuji za spolupráci.

Novinky

Z deníku vnitřních cest, za času karantény II

Z deníku vnitřních cest, za času karantény II

V tomto článku Vám představím můj úhel pohledu na vnitřní putování a znovu pro Vás otevírám deník mých vnitřních cest za času karantény. Zakladatel metody Personal Totem Pole Process© Eligio Stephen Gallegos při přednáškách vypráví, že se narodíme jako živoucí bytost,...

číst více
Z deníku vnitřních cest, za času karantény

Z deníku vnitřních cest, za času karantény

Po ukončení výcviku jsme obnovili náš kruh průvodců a podařilo se nám sejit v čase před karanténou, abychom se společně vydali do vnitřních světů. Kdyby se mě někdo zeptal, jak asi vypadají mé vnitřní cesty za vlastní moudrostí, připodobnila bych je ke čtení příběhu...

číst více

Kontakt

 

 

Barbora Vaňousová
Tel.: +420 774 055 007
E-mail: barue@post.cz
 
IČ: 74640682
DIČ: nejsem plátcem DPH
 
Najdete mě také na sítích
Kontaktujte mě zde pomocí formuláře,
odpovím Vám co možná nejdříve.
Děkuji za pochopení a trpělivost.

Vaše údaje nebudou nikde zveřejněny.

Oblečení | Galerie

Zde bych chtěla prezentovat a prodávat
své vlastní umění a tvorbu mé mamky Libuše Zachařové.
Vystavená díla si můžete zakoupit.

Očekávat můžete ručně malovaná trička
a mandaly a možná i něco jiného.
Vystavené umění děláme pro radost,
každá věc je jedinečný a jediný originál, stejně jako Vy.

Ukázky prací